22. ROČNÍK DIVADELNÝCH OCENENÍ SEZÓNY DOSKY SA USKUTOČNÍ
​15. OKtÓBRA 2017.

O doskách

Divadelné ocenenia sezóny DOSKY sa od založenia v roku 1996 stali najznámejšou cenou odovzdávanou na Slovensku v oblasti divadla. Prvých 19. ročníkov ceremoniálov sa konalo v Divadle Andreja Bagara v Nitre v rámci Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Autormi projektu sú Silvia Hroncová, René Parák a Zuzana Uličianska. Ceny môžu byť udelené produkciám a výkonom všetkých žánrov, ktoré mali premiéru v minulej sezóne v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to v druhoch: činoherné divadlo, opera, muzikál, bábkové divadlo, balet i súčasný tanec. DOSKY sa udeľujú za umelecký výkon, ktorý mal premiéru v divadlách na území Slovenska v predchádzajúcej sezóne, a to bez ohľadu na štátnu príslušnosť tvorcov.

Divadelné ocenenia sezóny DOSKY udeľované Asociáciou súčasného divadla sa postupne stávali uznávanou cenou predovšetkým vďaka prestíži tých divadelníkov či produkcií, ktorí ich získali. Niekoľko dosiek má doma aj herečka Emília Vášáryová, herci Robert Roth, Martin Huba či Daniel Heriban, režisér Roman Polák či výtvarníci Peter Čanecký, Tom Ciller, Alexandra Grusková či Marija Havran. Medzi vlaňajších laureátov patrili aj členovia SND - Zdena Studenková, Ľuboš Kostelný, Daniel Majling či Miriam Kičiňová. Ocenený bol aj režisér Michal Vajdička. Ceny sa udeľujú na základe ankety slovenských kritikov, do ktorej sa každoročne zapájajú desiatky divadelných teoretikov, novinárov a publicistov. Po odbornej stránke spolupracuje organizátor ocenení aj so Slovenským centrom AICT/Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov. Za dvadsať rokov existencie sa DOSKY stali cenou uznávanou tvorcami, ktorú si všíma aj verejnosť a médiá. Dodnes sú jediným divadelným ocenením svojho druhu s podobnou publicitou na Slovensku.

Udeľujú sa v ôsmich kategóriách za tvorivé počiny v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku. Budú putovať tým, ktorých diela a umelecké výkony mali diváci možnosť vidieť v premiérovom uvedení v rámci profesionálnych divadiel na Slovensku. Víťazi si so sebou odnesú aj skutočnú drevenú dosku s postriebreným štítkom, ktorú navrhol scénograf Aleš Votava, za realizáciu cien je zodpovedný akademický sochár Tomáš Lupták. Ceremoniál Dosky máva formu samostatného divadelného predstavenia so špecifickou témou a štýlom, ktorého nevyhnutnou súčasťou je nadhľad a sebairónia divadelníkov. Dosky už boli aj „hipsterské“, „bio“, „black and white“ či „oscarové“. Moderovanie ceremoniálu si vyskúšali aj Helena Krajčiová, Oľga Belešová, Kristína Farkašová, Gabriela Marcinková, Richard Stanke, Michal Kubovčík, Juraj Šoko Tabaček, Boris Farkaš, Milo Kráľ Band s Barborou Švidraňovou a ďalší.